kontakt.jpg
kontakt.jpg
english
česky


Spůsob náhrady aparátů:Léčba je částečně hrazená zdravotickými pojišťovnami a z další část hradí pacient sám dle druhu aparátu.

Copyright © 2009 MUDr. Massoumeh Keshavarz | All Rights Reserved |
Write to email: mail@primarovnatka.cz