kontakt.jpg
kontakt.jpg
english
česky


Léčbu je možné provádět:

Jako samostatný úkon bez ortodontických přístrojů.

Ošetřující zajistí pouze drobnou odchylku od pravidelného vývoje v intervalu 3-6 měsíců.

Povádí se:
- Zábrusy
- Svalové rehabilitace
- Profylaktické extrakce


Jako léčbu s použitím ortodontického přístroje.

Provádí se u chrupu se známkami větší odchylky pomocí
- Snímacího ortodontického přístroje
- Fixního ortodontického přístroje
- Kombinací obou z nichCopyright © 2009 MUDr. Massoumeh Keshavarz | All Rights Reserved |
Write to email: mail@primarovnatka.cz