kontakt.jpg
kontakt.jpg
english
česky


Poučení pro pacienty

Poučení pro pacienty s fixními rovnátky.

Bolest:

Po nalepení pevných rovnátek,mohou být zuby citlivé asi týden. To nemá pacienta zneklidnit. Je to přirozená reakce zubů které takto odpovídaji na tlak ze strany rovnátek, ale brzy by měly tyto pocity odeznít. Zuby si na to zvyknou a přesto ,že po každé návštšvě pacient cití tlak, neni to bolest. Pacienti to vylíčí jako pocit po cvičení. Po prvé svaly bolí, ale po dalších svičeních máte takový přijemny pocit ve svalech , že se tam přece něco dobrého děje.

Jidelníček:

V době po nalepení rovnátek se doporučuje přispůsobovat jidelníček a jíst méně tvrdá sousta, kašovitou strávu, jogurty atd. Pacient by měl uvědomit, že má přispusobovat život tak, aby mohl mít pevná rovnátka pokud možno bez problému. Většina pacientů si zvykne velmi dobře a brzo, omezeni se necíti, po celou dobu si ovšem kráji jablka, mrkev ap.

Hygiena:

Péče s rovnátka je náročná, protože pacient by si měl po každém jidle čistit zuby. Údržba je mnohem náročnejší než u lidi bez rovnátek. Kolem jednotlivých zámečků (kovové destičky) se snadno vytvoří povlak s bakteriemi a ty pracuji v ústech a odvápňuji sklovinu. V lepším připadě (pokud pacient nemá odpovídajicí hygienu) to dopadne tak, že pacient po sejmuti rovnátek bude mít všude kolem míst kde byly zámky nalepeny bíle fleky na zubech. Bílé skvrny jsou ty místa kolem zámečků kde byl povlak a došlo k odvápnění skloviny. V horším připadě může dojít i k vytvoření kazu. Při pravidelném čištění a péči o zuby i rovnátka vše probíhá snadněji, bez komplikaci a zuby se Vám rovnají před očima.

kontroly u ortodontisty:

Jsou důležité pravidelné kontroly u ortodontisty dle navrženého termínu.U pevných rovnátek jsou nějaké části aparátu stále aktivní a pokud pacient zmizí třeba na delší dobu (odchod do ciziny atd.) tyto části stále funguji a vzniklé nežádoucí výsledky se složitě odstraňuji. Pacient si za to nese odpovědnost sám.

kontroly u stomatologa:

Pacient musí dodržovat běžnou kontrolu u svého stomatologa pravidelně po půl roce.

Komplikace :

-Ankyloza:
Občas z neznámého důvodu, je některý zub v průběhu svého kořene, spojen s kostí a nechce se pohnout. V takovém případě (který je poměrně vzácný) bohužel zub nereaguje na rovnátka a nepodaří se nám jej zařadit. Rozhodnuti o osudu konkretního spojeného zubu se dělá dle konkretního případu.

-Resorpce:
Ve velmí malých případech,které se nedají odhadnout zuby reaguji na rovnátka tak, že se jim zkracuje délka kořene v kosti o několik málo desetin až několik milimetrů. To ovšem nemá vliv na pevnost a funkčnost zubu. Také zde se každý připad řeší individuálně a při rozsáhlém zkrácení se bohužel musí sejmout rovnátka předčasně.

-nepředvitadelné komplikace:
jsou situace které nelze předem odhadnout a které bude nutno řešit dle aktuálního stavu. Tyto situace mohou nastat zejména při dlouhé nepřítomnosti pacienta na kontrole.

-změna léčebného plánu dle potřeby:
Při situaci kdy zub nebo skupina zubů reaguje na rovnátka jinak a léčební plán je nutno tomu přispůsobit.

-nespolupráce pacienta a nutnost ukončení léčby:
To je jedena z nejčastejších komplikaci se kterou se setkáváme. Nepřítomnost pacienta na kontrole dle navrhovaného času, nedodržování hygienického režimu a neopatrnost v jidelních návycích. Občas jsou tak vážné, že jsou indikace k sejmuti rovnátek bez ohledu na to v jaké fázi je léčba.
To je i z profesního hlediska úplně správný postup a pro takového pacienta nic lepšího než okamžité zrušení léčby neexistuje. (Mohlo by dojit ke zkažení zubu a dalším nepřijemnostem.)

Většina pacientů se naučí snadno čistit zuby dle návodu,pečovat o aparát a mají již v průběhu léčby radost ze stálé krásnějšího úsměvu. A což teprve sundání! Rádi nosí aparátky na udržení rovných zubů a rádi se usmívají na lidi okolo sbe. A to přeci za trochu námahy stoji!Copyright © 2009 MUDr. Massoumeh Keshavarz | All Rights Reserved |
Write to email: mail@primarovnatka.cz